Heaven Dragon / Tian Long Ba Bu Review

Heaven Dragon is a hit kung fu television series. Heaven Dragon has three titles:

  • Heaven Dragon the Eighth Episode
  • Tian Long Ba Bu
  • Demi Gods & Semi Devils

Heaven Dragon main casts:

  • Hu Jun as Qiao Feng, a skillful kung fu master
  • Jimmy Lin as Duan Yu, a playboy
  • Gao Hu as Xu Zhu, a monk
  • Crystal Liu / Liu Yi Fei as Wang Yuyan, a beautiful lady

Heaven Dragon them song:

  • Forgiveness by Faye Wong

Heaven Dragon has all factors to become a hit series, a great story, beautiful scenes, great songs, and great casting members, no wonder Heaven Dragon became a hit kung fu series.

It's fun to watch a great television series while learning Chinese Language Lesson.

No comments: